ช่องทางการชำระเงิน

จ่ายบัตรเครดิต/เดบิต

ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนได้ทันที
หลังการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์

หลังจากการชำระเงินแล้ว ทางบริษัทฯจะไม่คืนเงินทุกกรณี
  • ขั้นตอนที่ 1 ตัวอย่างการจ่ายผ่านบัตรเครดิต ขั้นตอนที่ 1
  • ขั้นตอนที่ 2 ตัวอย่างการจ่ายผ่านบัตรเครดิต ขั้นตอนที่ 2
  • ขั้นตอนที่ 3 ตัวอย่างการจ่ายผ่านบัตรเครดิต ขั้นตอนที่ 3

โอนเงิน

ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนได้ภายใน 24 ชม.
หลังตรวจสอบการชำระเงิน

หลังจากการชำระเงินแล้ว ทางบริษัทฯจะไม่คืนเงินทุกกรณี
  • ขั้นตอนที่ 1 ตัวอย่างการโอนเงิน ขั้นตอนที่ 1
  • ขั้นตอนที่ 2 ตัวอย่างการโอนเงิน ขั้นตอนที่ 2
  • ขั้นตอนที่ 3 ตัวอย่างการโอนเงิน ขั้นตอนที่ 3