เกี่ยวกับเรา

WHO WE ARE

Academic Prep เชื่อว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจะมีส่วนช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในอนาคตได้ เราจึงได้ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การสอบเข้าระดับอุดมศึกษาในแต่ละระดับ, ... Academic Prep เชื่อว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจะมีส่วนช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในอนาคตได้ เราจึงได้ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การสอบเข้าระดับอุดมศึกษาในแต่ละระดับ, การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน หรือการพัฒนาภาษาอังกฤษในแต่ละทักษะ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการทำงาน ดังนั้นเราจึงพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้เรียนทุกระดับ

อ่านเพิ่มเติม

WHAT WE DO

Academic Prep ได้ออกแบบหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนสนุกที่จะเรียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียน และไม่เบื่อในการเข้าร่วมคลาส ด้วยบรรยากาศแบบเป็ ... Academic Prep ได้ออกแบบหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนสนุกที่จะเรียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียน และไม่เบื่อในการเข้าร่วมคลาส ด้วยบรรยากาศแบบเป็นกันเอง จากผู้สอนที่มากด้วยประสบการณ์และดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด จึงทำให้ประสบผลสำเร็จตามที่มุ่งหวัง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เราจึงมีคอร์สเรียนทั้งแบบสอนสด หรือการสอนแบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสะดวกสบาย ประหยัดเวลา และสามารถเรียนได้ทุกที่

อ่านเพิ่มเติม

OUR SUCCESS

ด้วยหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพและทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ จึงทำให้เราได้รับการยอมรับและได้ผลตอบลัพธ์จากลูกค้าเป็นอย่างดี ผู้เรียนสามารถนำสิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้ ไปสอบเพื่อทำคะแนนให้บรรลุผ่านตามเกณ ... ด้วยหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพและทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ จึงทำให้เราได้รับการยอมรับและได้ผลตอบลัพธ์จากลูกค้าเป็นอย่างดี ผู้เรียนสามารถนำสิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้ ไปสอบเพื่อทำคะแนนให้บรรลุผ่านตามเกณฑ์ที่ถูกกำหนดได้ภายในระยะเวลาอันนั้น ผู้เรียนสามารถสอบผ่านและนำคะแนนไปยื่นได้ตามที่ต้องการ

อ่านเพิ่มเติม

เสียงตอบรับจากผู้เรียน